Thursday, July 26, 2012

Над пепелом

Муса Ћазим Ћатић
 
 
 
Над пепелом

Над пепелом погаженим
Мојих мртвих идеала,
Раскриљених б'јелих крила
Ко голуб ми душа пала.

И појући сјетну пјесму,
Твоје драго име зове
И цјелива трошни пеп'о,
Да пробуди давне снове.

Хај, ал' залуд жар цјелова,
Залуд пјесма душе моје;
Мртви пеп'о не осјећа,
Неумрла љубав што је!

No comments:

Post a Comment