Thursday, July 26, 2012

Ја сам вјерни роб љепоте

Муса Ћазим Ћатић
 
Ја сам вјерни роб љепоте

Ја сам вјерни роб љепоте... Кад ми мајка живот дала,
С облака је вила пјесме над бешику моју пала
И цјеловом, штоно пали као тропско сунце врело,
Такнула у усне моје и дјетињско ситно чело;
За то вазда на мом челу вјечног ашка мисли горе,
А усне их пјесмом зборе. -  -

Ја сам вјерни роб љепоте... Душа чиста попут лиера
Од искона пливала ми у музици шумних сфера. 
Њу анђ'оска та музика својим медом опила је,
За то вазда душа моја с тајне чежње подрхтаје,
Па ме гони, да и жице лаке харфе прстом дирам
И љепоти химну свирам. -  -

Ја сам вјерни роб љепоте... Сликар ми је бујна машта
Њезин кист је крило луне, ателие - чарна башта.
У тој башти на све стране од боја се мирис крили
И ко сунце у Перзеју сјају слике и профили,
А ја само у перу их на хартију б'јелу шљевам:
Хеј, ја сликам, свирам, пјевам! - 


No comments:

Post a Comment