Thursday, July 26, 2012

Ја н'јесам сањар...

Муса Ћазим ЋатићЈа н'јесам сањар...

Ја н'јесам сањар, што у тихој ноћи  
По мору бл'једе мјесечине плива,
Хрлећи царству свјетлости и моћи,
На свилном мехком облачју да снива
Ружичне санке прамаљетне среће,
Кад славуј пјева и кад цвате цв'јеће.

Ја н'јесам сањар, на сунчаном траку
Што зида себи дворе од биљура;
Та ја сам патник, ког по црном мраку
На ледном крилу силна витла бура
Ко свехли листак са танане гране,
У мутну јесен кад на земљу пане.

О давно, давно отрова ми груди
Циничка збиља земаљског живота,
Давно ме удес раставио худи
Од мојих милих; ах, ја сам сирота!
Гле, моје лице - то је мртва књига,
А слова су јој - невоља и брига!

Ништа ми бабо оставио није,
У хладу да ми медом живот слади;
Тужни се пјесник сам на себи грије
И попут мрава ради, ради, ради,
Трошећи крвцу - снагу свога духа,
Да стече тврду кору круха.

Ја н'јесам сањар, на сунчаном траку
Што зида себи дворе од биљура;
Та ја сам патник, ког по црном мраку
На ледном крилу силна витла бура
Ко свехли фистак са танане гране,
У мутну јесен кад на земљу пане.


No comments:

Post a Comment