Thursday, July 26, 2012

Ја чекам...

Муса Ћазим ЋатићЈа чекам...

Ја чекам вилу љубави и моћи,
Што живи негдје у далеком крају,
У њеној коси пламна сунца сјају,
А у очима прамаљетне ноћи.

Ох, ја ју чекам у незнаном гају,
Смарагдно горје гдје ‘но амбру точи;
Цв'јетном ће стазом туда она проћи,
У владарском раскошу и сјају.

Под мл'јечним грудма ми љубав ће дон'јети,
На уснам' пјесму какву нико не чу, -
Њен ће ми цјелов душу да посвети.

И ја ћу тада без гр'јеха и боли,
 - Ко аскет, који тек љуби и моли -
Снивати Еден и бескрајну срећу...
 

No comments:

Post a Comment